Aventus Agency - Handelspolitik

1. Generelle oplysninger

Aventus Agency
CVR nr.: 40404040
Telefon: 27730350
Email: contact@aventus.dk

2. Immaterielle Ejendomsrettigheder & Rettigheder til deling

Medmindre andet er angivet, er webstedet Aventus ejendom og al kildekode, databaser, funktionalitet, software, webstedsdesign, lyd, video, tekst, fotografier og grafik af enhver art og uanset format (heri, samlet eller individuelt, " Indhold") og de varemærker, servicemærker og logoer, der er indeholdt der ("Mærkerne"), ejes og kontrolleres af Aventus og er beskyttet af ophavsrets- og varemærkelovgivningen og enhver anden gældende lovgivning eller regulering af intellektuel ejendom i Danmark, udenlandske jurisdiktioner og internationale konventioner. Indholdet og mærkerne leveres kun "som de er" til din information og personlig brug. Medmindre det udtrykkeligt er angivet heri, må ingen del af webstedet og intet indhold kopieres, reproduceres, aggregeres, genudgives, uploades, postes, vises, kodes, oversættes, transmitteres, distribueres, sælges, licenseres eller på anden måde udnyttes til et hvilket som helst kommercielt formål. , uden Aventus udtrykkelige forudgående skriftlige tilladelse. Aventus forbeholder sig alle rettigheder til hjemmesiden, indholdet og mærkerne.

Uanset Aventus ejerskab af bidrag, tilhører alle design- og originale kildefiler, der er oprettet på Kundens vegne ("Projekter"), Kunden, og Kunden skal være den eneste ejer af ophavsretten til alle Projekter. Kunden garanterer, at alt materiale, der leveres til Aventus som eksempel eller som materiale, der skal inkorporeres i et projekt under designprocessen, ejes af Kunden og ikke krænker eller misbruger nogen tredjeparts rettigheder. Aventus forbeholder sig altid ret til at dele Kundens designarbejde offentligt (sociale medier, hjemmeside, etc.), medmindre andet er aftalt med kunden.


Data du
giver
Data vi samler
Handling

Du anmoder om et demo opkald hos Aventus

Vi ringer til dig

Du logger ind på Aventus

Du modtager en email fra os

Du skriver med vores kundesupport

Du tilvælger markedsføringsmeddelelser

3. Brug af tredjeparts skrifttyper

I tilfælde af at et projekt inkorporerer skrifttyper, der ikke ejes af Aventus og kræver en kommerciel licens, for at kunden lovligt kan reproducere, distribuere eller offentligt vise projektet ("tredjepartsskrifttyper"), vil Aventus informere kunden skriftligt, at en eller flere tredjepartsskrifttyper er blevet inkorporeret i projektet, og at kunden bliver nødt til at købe en eller flere licenser til tredjepartsskrifttyperne fra rettighedsindehaverne af de nævnte tredjepartsskrifttyper for lovligt at reproducere, distribuere eller offentligt vise projektet. Nævnte meddelelse vil indeholde tilstrækkelige oplysninger til, at Kunden kan identificere, hvilke licenser der kræves, og hvem man skal kontakte for at købe de nævnte licenser. Så længe Aventus har informeret Kunden om inkorporeringen af Tredjeparts skrifttyper som beskrevet ovenfor, påtager Kunden sig alt ansvar for evt. konsekvenser som følge af, at kunden ikke har købt en eller flere licenser til tredjepartsskrifttyper, der er indarbejdet i et projekt.

4 Returneringer og refunderinger

Aventus forbeholder sig ret til at afvise tilbagebetalinger efter eget skøn uden varsel eller ansvar over for Klienten. Anmodninger om tilbagebetaling vurderes på en sag-til-sag basis. Hvis Klienten anmoder om tilbagebetaling i løbet af den første måneds brug, er alle materialer produceret af Aventus ejet af selskabet og er forbudt at blive brugt af Klienten på nogen måde. Aventus forbeholder sig ret til at tage passende retlige skridt mod Klienten for overtrædelse af denne paragraf.

5 Privatlivspolitik

Ved at bruge hjemmesiden accepterer klienten at være bundet og overholde fortrolighedspolitikken og de vilkår, der er mere specifikt angivet deri og vedtaget og indarbejdet heri. Hjemmesiden er hostet i Danmark. Adgang til webstedet fra USA, Asien eller andre regioner i verden kan resultere i anvendelsen af ​​love, vedtægter eller regler, der adskiller sig fra dem i Danmark, som regulerer indsamling, brug eller videregivelse af personlige data. Kundens fortsatte brug af hjemmesiden og overførsel af data til Dankmark udgør udtrykkeligt samtykke fra Kunden til overførsel og behandling af data i Europa. Aventus accepterer eller anmoder ikke bevidst om oplysninger fra personer under 18 år.

6 Brug af Aventus som Service

De tjenester, vi tilbyder, er tilgængelige til brug for ubegrænsede projekter og omfang. Vores outputvolumen afhænger af kompleksiteten, anmodningsvolumen og revideringer, som brugeren har brug for. Vi forpligter os til at gøre vores bedste for at imødekomme og prioritere projekter og tidslinjer. Som regel har Aventus en behandlingstid på 2-4 hverdage, det varierer dog alt efter opgavens størrelse og kompleksitet.

Aventus sørger for at minimere antallet af begået fejl, dog kan der opstå fejl og derfor anmoder vi dig om at gennemgå og evaluere hver fil leveret til dig for eventuelle fej. Er der opstået fejl i en leveret fil, bedes kunden underrette aventus om eventuelle rettelser og ændringer, der er nødvendige inden for 7 dage efter modtagelse af filerne. Hvis du undlader at informere os om fejl efter 7 dage, er vi ikke bundet til, men agter at forsøge at samarbejde med dig for at rette disse fejl.

Du er eneejer og dataansvarlig for enhver information, materiale og data, der deles for at bruge tjenesterne på denne platform. Du repræsenterer dit ejerskab af de data, der er indsendt til os. Du har de nødvendige licenser, rettigheder og autorisation til at få adgang til, bruge, dele og ændre dataene. Du giver os en ikke-eksklusiv ret til at bruge personlige data til at levere tjenesterne.

Aventus forbeholder sig retten til at opsige enhver brugers konto uden forudgående varsel, hvis vi konstaterer, at brugeren har:
1. Overtrådt denne aftale;
2. Delt deres brugernavne eller adgangskoder med andre;
3. Krænkede vores grundlæggende værdier;
4. Misbrugt vores team eller tjenester på enhver måde, inklusiv til ulovlige formål.


7 Ansvarsbegrænsninger

Aventus og dets ledere, medarbejdere, medlemmer, uafhængige kontraktører eller agenter er ikke ansvarlige over for klienten eller nogen tredjepart for nogen direkte, indirekte, følgeskader, tilfældige, særlige eller strafbare skader, herunder mistet fortjeneste, mistet omsætning, mistede data, advokatudgifter, sagomkostninger, bøder, fortabelse eller andre skader eller tab, der opstår som følge af klientens brug af webstedet og Aventus' ydelser. Klienten accepterer at forsvare, skadesløsholde og holde Aventus og dets datterselskaber, tilknyttede selskaber og alle respektive embedsmænd, medlemmer, agenter, partnere, medarbejdere, uafhængige kontraktører skadesløse fra og mod ethvert tab, skade, ansvar, krav, herunder rimelige advokatsalærer og -udgifter, foretaget af en tredjepart på grund af eller opstået af: (1) brug af hjemmesiden; (2) brud på disse vilkår for brug; (3) ethvert brud på kundens erklæringer og garantier, der er beskrevet heri; (4) kundens krænkelse af enhver tredjeparts rettigheder, inklusiv men ikke begrænset til intellektuelle ejendomsrettigheder. Uanset ovenstående forbeholder Aventus sig ret til på kundens regning at overtage kontrol og forsvar af ethvert forhold, for hvilket kunden er forpligtet til at holde Aventus skadesløs i henhold hertil.


8 Fremvisning af arbejde

Aventus forbeholder sig retten til at dele designarbejde på digitale kanaler, herunder sociale medier, hjemmeside osv., medmindre andet er aftalt. Kunden forbeholder sig retten til at udstede en NDA mellem sig selv og Aventus, hvilket igen ville annullere Aventus ret til at dele eller diskutere Kundens arbejde offentligt.

9 Udnyt ikke Aventus

Aventus lover uendeligt design og uendelige revideringer, dog er Aventus designed til rimelig brug af tjenesten for at kunne opretholde den høje kvalitet.
Hvis vi finder ud af, at du ikke er i overensstemmelse med vores model, krænker vores kerneværdier eller misbruger vores tjenester eller team på nogen måde, herunder at bruge vores tjenester til ulovligt eller voksent/pornografisk materiale, forbeholder vi os retten til at annullere din konto.
Din ret til at bruge Aventus-tjenesterne ophører ved dit brud på ethvert vilkår i denne aftale.

10 Arbejds- og leveringsoutput

Et Aventus-abonnement giver dig i gennemsnit 4 timers daglig designtildeling fra din Aventus-designer. Simple projekter kan tage mindre end én hverdag at gennemføre, men mere komplekse projekter vil tage længere tid. Derudover vil revisioner øge den tid, det vil tage at fuldføre et projekt. Aventus giver ingen garantier for leveringsoutput, og du accepterer ikke at holde Aventus ansvarlig for eventuelle skader, udgifter eller tab opstået som følge af manglende deadlines eller fra projekter, der tager længere tid at gennemføre, end din designer havde estimeret eller angivet.